معرفی

شرکت سازه پردازی سازبن با دارا بودن توان تخصصی و برخورداری از مدیران با تجربه در زمینه پروژه های ابنیه، تونل و عملیات خاکی فعال می باشد.

فعالیت شرکت فوق از سال ۱۳۸۳ شروع گشته و در طول مدت فعالیت خود موفق به اجرای پروژه های مختلف در زمینه فعالیت خود گشته است.

این شرکت با تلاش برای ارتقای کیفی پروژه های خود و جلب نظر کارفرمایان محترم، موفق به اجرای پروژه های مختلف در زمینه های تخصصی بوده است.